Quy hoạch chi tiết thủy lợi lưu vực sông Roòn và vùng phụ cận đến...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 27/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi lưu vực sông Roòn và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo...
Xem tiếp