Quy hoạch chi tiết Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc Sông Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh...
Xem tiếp
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh...   Tin mới
(Portal Quảng Bình) - Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2956 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết thủy lợi lưu vực sông Roòn và vùng phụ cận đến...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 27/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi lưu vực sông Roòn và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng công trình Trạm bơm và tuyến ống thuộc...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 30/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2689/QĐ-CT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng công trình Trạm bơm và tuyến ống thuộc Dự án cấp nước Rào Nan....
Xem tiếp
Quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển Quảng Bình...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 08/10/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2354/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển Quảng Bình đến năm 2020. Theo đó, Quyết...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 23/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1657/QĐ-CT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Roòn, huyện Quảng Trạch,...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 15/6/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 25/4/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 25/4/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch có...
Xem tiếp
Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2010 - 2015...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 15/10/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Đề...
Xem tiếp