Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh,...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh, đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000. Theo...
Xem tiếp
Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035, theo đó, Quy hoạch có những...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết khu Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn...
Xem tiếp
Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035.
Xem tiếp
Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/10000   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5557/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/10000. Theo đó, Quyết định có những nội...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020,...   Tin mới
(Quang Binh Portal) – Ngày 11/7/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết mở rộng Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4600/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất Biogas và phân bón khoáng hữu...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4100/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, tỷ...
Xem tiếp
Quy hoạch xây dựng vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2885/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến...
Xem tiếp