Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Bình   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500. Theo đó, Quy hoạch có những nội dung...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển ngành Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2078/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo...
Xem tiếp
Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao giải trí...   Tin mới
(Quang Binh Portal) Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao giải trí và dân cư tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thuỷ,...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3828/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó,...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2011-2020   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 21/5/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2011-2020. Theo đó, Quyết định có những...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể thao Đồng Hới   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 27/3/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 660/QĐ-CT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể thao Đồng Hới tỷ lệ 1/500, tại xã Bảo Ninh,...
Xem tiếp
Đề án Tăng cường tính hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 06/01/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường tính hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển ngành Y tế Quảng Bình thời kỳ 2011 - 2020   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 11/5/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế Quảng Bình thời kỳ 2011 - 2020. Theo đó, Quy hoạch có những nội dung...
Xem tiếp
Đề án Phát triển đội ngũ luật sư từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 05/4/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư từ năm 2011 đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Đề...
Xem tiếp
Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 26/01/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020". Theo đó, mục tiêu và giải...
Xem tiếp