Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020,...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo...
Xem tiếp
Quy hoạch khu Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp làng nghề huyện (điểm...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3350/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch khu Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp làng nghề huyện (điểm xã Hồng Hóa). Theo đó, Quy hoạch...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Cửa hàng xăng dầu Trung tâm huyện Quảng Trạch   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cửa hàng xăng dầu Trung tâm huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500. Theo đó, Quy hoạch có những...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm trung chuyển nhập khẩu trâu bò từ...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh banh hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm trung chuyển nhập khẩu trâu bò từ Thái Lan, Lào sang Việt Nam về cửa khẩu...
Xem tiếp
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến...
Xem tiếp
Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. Theo đó, Quy hoạch...
Xem tiếp
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2956 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ và các...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 12/9/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ và các dịch vụ thương mại tổng hợp của...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng và...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 07/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng và tấm lợp kim loại của Công...
Xem tiếp
Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 27/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2015,...
Xem tiếp