Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình: Thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

I. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ: Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

II. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của Tài sản đấu giá

- Tên tài sản: Tài sản thu hồi sau khi phá dỡ Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Giá khởi điểm: 80.740.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng;)

Mức giá trên không bao gồm thuế VAT và các chi phí có liên quan khác.

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Các tổ chức đấu giá Tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định, cụ thể như sau:

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có trụ sở, văn phòng cố định, địa chỉ rõ ràng; Trang thiết bị đáp ứng điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá.

2. Phương án đấu giá có tính khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;

4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Thỏa thuận theo mức tối đa quy định tại Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12 /2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá.

5. Tư cách hợp lệ của tổ chức đấu giá: Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố và giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp Đấu giá tài sản.

6. Các tiêu chí khác: Có trụ sở và địa điểm tổ chức đấu giá tại Quảng Bình và đã từng thực hiện nhiều cuộc đấu giá tài sản.

IV. Thành phần hồ sơ tham gia:

- Đơn, văn bản đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản kèm phương án đấu giá (bản chính);

- Các văn bản khác theo yêu cầu của Tiêu chí đánh giá.

- Toàn bộ hồ sơ phải được niêm phong và được đóng dấu, cách niêm phong theo quy định riêng của đơn vị.

V. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 25/03/2021 đến 17h giờ 00 phút, ngày 29/03/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.3822248.

3. Hình thức nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trung gian).

- Người nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị cử đến và giấy tờ tuỳ thân (Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước)

- Không hoàn trả hồ sơ đối với các đơn vị tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký.

VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sanh 

Các tin khác