Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình: Thông báo tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình, thông báo tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên cơ quan có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: 36 Trần Quang Khải - Đồng Hới - Quảng Bình.

II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên tài sản: Quyền sử dụng 23 thửa đất ở thuộc Dự án Khu dân cư phía Nam đường lên cầu Nhật Lệ 2, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

- Số lượng: 23 thửa đất, với diện tích từ 142 m2/thửa đến 525 m2/thửa. Tổng diện tích: 5.187,2 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn sử dụng của các thửa đất: Lâu dài.

- Tổng giá khởi điểm: 130.805.900.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, tám trăm linh năm triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn.) (có Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Các tổ chức đấu giá Tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình quy định, cụ thể như sau:

A. Tiểu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá:

1.1. Trụ sở văn phòng: Có trụ sở, văn phòng cố định, địa chỉ rõ ràng.

1.2. Hội trường tổ chức cuộc đấu giá: Có 01 hội trường từ 100 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn thành phố Đồng Hới (nơi có tài sản đấu giá) thuộc sở hữu của tổ chức đấu giá hoặc đi thuê. (Trường hợp đi thuê phải có hợp đồng để chứng minh)

1.3. Cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá:

a. Phòng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Có bố trí 01 phòng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trên địa bàn thành phố Đồng Hới để thuận tiện cho việc tiếp nhận hồ sơ.

b. Trang thiết bị: Có đầy đủ máy in; máy tính; máy chiếu; thùng đựng phiếu trả giá đảm bảo chắc chắn, an toàn, bảo mật và các phương tiện khác đảm bảo cho việc đấu giá tài sản theo phương án đề xuất. (có Hợp đồng, hoá đơn chứng từ, tài liệu để chứng minh)

2. Phương án đấu giá:

2.1. Phương án đấu giá đáp ứng đúng với quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả (thuyết minh đầy đủ rõ ràng trình tự thực hiện).

2.2. Phương án đấu giá xác định được các biện pháp, hình thức tổ chức cuộc đấu giá có tính khả thi và hiệu quả.

2.3. Phương án xây dựng thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho cuộc đấu giá.

3. Năng lực kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản:

3.1. Uy tín của tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản không nằm trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan. (có bản cam kết của tổ chức đấu giá)

3.2. Kinh nghiệm trong hoạt động trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm (Kèm theo giấy đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc quyết định thành lập để chứng minh)

3.3. Kinh nghiệm cụ thể trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Đã thực hiện thành công tối thiểu 02 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành công từ ngày 01/01/2020 đến nay. Trong đó các hợp đồng phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

+ Tổng số các thửa đất đưa ra đấu giá từ 23 thửa trở lên.

+ Tổng giá khởi điểm các thửa đất trong mỗi hợp đồng, từ 65 tỷ đồng trở lên.

+ Tỷ lệ đấu giá thành đạt từ 70% trở lên cho mỗi hợp đồng.

(kèm theo hợp đồng và thanh lý hợp đồng hoặc biên bản kết thúc phiên đấu kèm theo để chứng minh)

3.4. Đấu giá viên:

a. Số lượng: Có tối thiểu từ 02 đấu giá viên trở lên và đã hành nghề đấu giá từ 3 năm trở lên.

b. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá: Đã từng điều hành đấu giá quyền sử dụng đất thành công 02 phiên trở lên, kể từ ngày 01/01/2020 đến nay.

c. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: Đấu giá viên phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nhiệp theo Khoản 1, Điều 20 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

d. Đấu giá viên (được đề xuất trong Hồ sơ tham dự này) không nằm trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đấu giá và pháp luật có liên quan. (có cam kết của tổ chức đấu giá)

(Kèm theo bản sao Bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng lao động và các giấy tờ khác có liên quan để được chứng thực để chứng minh)

4. Tư cách hợp lệ của tổ chức đấu giá.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

- Có giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp Đấu giá tài sản.

B. Tiêu chí đánh giá về tài chính.

Trường hợp có một hoặc nhiều tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá đạt tất cả các tiêu chí quy định tại Mục A nêu trên thì Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất và đảm bảo khung thù lao được quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính là tổ chức được lựa chọn (Mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá không bao gồm phần giá trị 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm và khung thù lao được quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính).

C. Ưu đãi trong lựa chọn tổ chức đấu giá:

1. Trường hợp hồ sơ đề xuất của các tổ chức đấu giá được đánh giá ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho tổ chức đấu giá đăng ký và hoạt động trên địa bàn Quảng Bình và nơi triển khai đấu giá.

2. Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên đảm bảo các tiêu chí tại các mục IV và ngang bằng nhau về tiêu chí ưu đãi, thì sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAM GIA

- Đơn, văn bản đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản kèm phương án đấu giá (bản chính);

- Bản cam kết phong tỏa tài khoản tại ngân hàng của đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

- Các văn bản khác theo yêu cầu của Tiêu chí đánh giá.

- Toàn bộ hồ sơ phải được niêm phong và được đóng dấu, cách niêm phong theo quy định riêng của đơn vị

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 03/11/2020 đến 17h giờ 00 phút, ngày 09/11/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ: 36 Trần Quang Khải - Đồng Hới - Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.6285666.

3. Hình thức nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trung gian).

- Người nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị cử đến và giấy tờ tuỳ thân (Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước)

- Không hoàn trả hồ sơ đối với các đơn vị tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Phụ lục

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Quang Minh 

Các tin khác